Tag «เครื่องหั่นหมู»

การทำงานของเครื่องหั่นหมู

เครื่องหั่นหมู ออกแบบออกมาเพื่อการทำงานที่สะดวกรวดเร็ว ได้มาตรฐาน ประหยัดเวลา และยังปลอดภัยอีกด้วย เครื่องหั่นหมูออกแบบสำหรับร้านค้าส่งค้าปลีก ที่ต้องจำหน่ายหมูในปริมาณมากๆต่อวัน และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำอาหารทานเองที่บ้านแต่ต้องการความสะดวกอีกด้วย สำหรับร้านที่จำหน่ายเนื้อหมู สามารถใช้เครื่องหั่นหมูบริการให้ตามใจชอบลูกค้า เพื่อเป็นจุดขาย สร้างความประทับใจ และสร้างความเป็นต่อนำหน้าร้านคู่แข่ง อีกทั้งท่านยังสามารถเพิ่มราคาไปยังหมูแบบหั่นสำเร็จแล้วเป็นราคาพิเศษได้ด้วย ซึ่งเป็นการลงทุนที่สามารถสร้างกำไรได้อีกทางหนึ่ง สำหรับค้าที่ต้องจำหน่ายอาหารที่ใช้หมูในประมาณที่มากต่อวัน เช่นร้านขายราดหน้า ร้านขายข้าวหมูแดงเป็นต้น เครื่องหั่นหมูนั้นสามารถช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างมาก สามารถทำงานแทนลูกจ้างรายวันได้ อีกทั้งหมูที่ได้นั้นจะมีขนาดได้มาตรฐาน เนียนเรียบ เสมอกัน เล็กใหญ่เท่ากัน ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างดี หมดปัญหาการหั่นหมูด้วยคนซึ่งบ่อยครั้งไม่ได้มาตรฐาน บางวันชิ้นเล็กไป ใหญ่ไป หรือมีขนาดรูปทรงแตกต่างไปจากทุกวัน