Tag «Pressure Lantern»

อีกไม่นานตะเกียงเจ้าพายุก็จะหมดไปจากท้องตลาด

ตะเกียงเจ้าพายุ หนึ่งในของเก่าที่มีมาตั้งแต่ประมาณปี 1800 และถูกปรับปรุงเรื่อยมา จนหยุดพัฒนาในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 (หรือประมาณปี 1914) จนถึงวันนี้ปี 2016 ผ่านมากว่า 100 ปีแล้ว ตะเกียงเจ้าพายุ ยังมีผลิตขายอยู่ เนื่องจากทั่วโลกยังมีหลายพื้นที่ห่างไกลจากสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก เช่น หมู่เกาะ ทั้งในประเทศอินโดนีเซีย หรือ ประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้ผู้คนที่อยู่ในหมู่เกาะนี้ยังต้องใช้ไฟจากตะเกียงอยู่ และตะเกียงที่ให้ไฟที่ดีที่สุดก็เป็น ตะเกียงเจ้าพายุ นี่แหล่ะครับ