Tag «Sealer»

การเลือกเครื่องซีลปากถุงที่ดี

บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งแรกที่ผู้ซื้อจะได้เห็น และเป็นหน้าเป็นตาของสินค้า บรรจุภัณฑ์มักเป็นตัวกำหนดราคาและคุณภาพของสินค้า และบ่อยครั้งบรรจุภัณฑ์ ก็ยังเป็นตัวกำหนดให้ผู้ซื้อเลือก “หยิบ” หรือ “ไม่หยิบ” ผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใส่อยู่ในถุงแกงมัดหนังยาง กับคุกกี้ที่อยู่ในถุงแก้วที่ซีลได้เรียบสนิท ผู้ซื้อมักจะเลือกหยิบคุกกี้ที่ถูกซีลไว้มากกว่าทั้งๆที่ราคาอาจจะสูงกว่า ทั้งๆที่เป็นคุกกี้ชนิดเดียวกัน รสชาติไม่ต่างกัน แต่เป็นเพราะคุกกี้ที่อยู่ในถุงที่ดูปิดสนิทให้ความรู้สึกว่าจะต้องสะอาด น่าซื้อหารับประทานมากกว่านั่นเอง